вторник

7.02.2017

Таро разговор с моя учител. По това време обожавах часове наред да разговарям с Вселената през Таро и мечтаех да напиша Таро-роман по този начин …

Защо не го направих?! Добър въпрос!

Най-големият проблем на съвременния човек е че той върви напред огънат под тежестта на хиляди боклуци които обича да носи със себе си. Човекът е създаден да върви ПРАВ и Силен, за да бъде мост между земята и небето. Вместо да носи ролята си с гордост и сила, той пълзи като червей, защото няма достатъчно енергия. Раздава я за глупости на всеки, който го предизвика. Всеки ден животът му предлага чудесни възможности за приключения, за радост /Влюбените/, но той няма достатъчно Сила, за да разпознае вратата, а какво остава да я отвори и да мине през нея. Много често няма Сила дори да вдигне поглед, за да я приветства. Не можеш да видиш нещо над теб, ако постоянно си заровил нос в пръстта. /Паж жезли от Таро/.

Представи си двама души:

Иллара, която знае коя е, какво приключение е животът, каква радост е изгревът и кое е наистина ценното в това да бъдеш жив. Тази Иллара ще се събужда с нетърпение, в тихо щастие, ще върви през деня леко, подскачайки, а на момент прелитайки над делника.

А сега си представи другата Иллара, натоварена с грижи, социални ангажименти, огромно его, страхове, безпокойства, непростени обиди и какво ли още не.

Коя от двете ще има Силата да живее като Магьосница и коя – не?

Едната ще избира чрез Силата на Безкрайността, а другата ще избира чрез ума си от по-малкото зло! Какво падение!

Сега, ВЕДНАГА, вземи решение коя от двете ще избереш. Зная, че познаваш животът само на втората, но нищо, наистина НИЩО, не може да те спре да поемеш по друг път.

Да започнем с нещо лесно: Асо чаши от Таро

Кажи си: Хубаво е!

 • Какво?
 • Няма значение! Не може да няма нещо, за което точно СЕГА, във всяко СЕГА, да не можеш да кажеш: Хубаво е! Избери едно!
 • Паж пентакли: Моето ново издателство!
 • Още?
 • Моят дом!
 • Още?
 • Моето пиано, моят компютър, моят чай, моята работа, моят бизнес, природата, града, парка ….
 • Усети ли подема? Имаш ли усещането че ти растат крилца? Засега мънички, но … вече ги има!
 • 2 пентакли – Да направим втора стъпка! 8 мечове – Кое е това, което най-много те отчайва?
 • Че нямам време, че то все ми бяга и никога не ми стига.
 • Паж пентакли: колко време ти трябва, за да кажеш ДА на една възможност. Всеки Паж от Таро е като подарък, но не самият подарък – а кутията, опаковката.

Колко време ти трябва, за да решиш дали да  приемеш подаръка?

 • Секунди!
 • Истината е, че ти трябва само един миг!
 • Но един миг не ми стига за да извървя пътя до крайната цел!
 • 9 жезли – Не, и ако умът и страхът ти те пазят постоянно. Тогава и цяла вечност няма да ти стигне! Винаги ще има нещо, което да храни страха ти. Твоето отчаяние е страх, а страхът означава действие, което е парализирано, заключено, вързано. Действие в средата на вътрешен мир /10 чаши от Таро/ носи Сила и плодотворност. За такова действие времето винаги просва червен килим.
 • Паж чаши: Действие със сърце винаги носи победа /5 мечове/, дори да е едно единствено!
 • 7 пентакли: А после – търпение!
 • Какво искаш да кажеш? Действие – търпение, действие – търпение, така ли? Всички знаят, че за да постигнеш нещо трябва да се работи много, много, постоянно!
 • Победата не означава действия! Много слаби действия не правят едно силно! Това не е математика за първи клас. Енергията не се подчинява на законите на материалния свят. Победата носи резултати, родени от съюза на ума и сърцето! Не може да има победа когато този, който твори е слаб и едва успява да носи бремето на хилядите дреболии и боклуци, които е натрупал през живота си в ума си, сърцето си, тялото си! /10 жезли/

8 пентакли: За да станеш Майстор, изхвърли тежестите, веригите, прангите и не спирай да учиш, за да запълниш празното място с красота и стойност!

Тялото ти се нуждае от пречистване, сърцето ти се нуждае от прошка, умът ти се нуждае от смяна на светогледа! Чак тогава душата ти ще може да полети вместо да пълзи в калта под тежестта на боклука.

Най-трудно ще ти бъде с илюзиите на ума. Те са най-страшни и най-упорити!

 • Е, как ще се справим с тях!
 • 2 мечове: Ще ги осъдим на забрава! Ще ги отречем!
 • Лесно е да се каже!
 • 7 мечове: Ще го направим по следния начин: ще им устроим засада, ще ги ударим в слабото им място?
 • А то е?
 • 2 пентакли: факта, че те са смъртни и подлежат на промяна.
 • Добре, не изглежда страшно или мъчително, да започваме!
 • 8 чаши: Кажи СБОГОМ на стария си живот, прекарай усещането че започваш нов живот през всяка клетка. СЕГА! Имаш 10 минути! Чакам те!
 • С какво започваме? Дай ми първата задача, нямам търпение!
 • 7 жезли: Не бързай, първо искам да ми отговориш на един въпрос!
 • Добре, слушам те.
 • Ти воин ли си?
 • Моля?
 • Можеш ли да преследваш целите си до край с търпение, постоянство и хъс? Склонна ли си да се откажеш при първата трудност? Ще успееш ли да стигнеш до края!
 • Да!
 • Това е първата задача!
 • Не разбрах!
 • От СЕГА влез в ролята на воин, за който всичко е възможно! Колкото по-страшно става, толкова по-интересно! Представи си, че се раждаш СЕГА! Няма минало, което да ти подлага крак! Всичко и всички ги виждаш за първи път! Никой никога не ти е разказвал нещо за този свят, той е нов за теб и ти тепърва ще го опознаваш.
 • Р жезли: Трябва ти огъня на воина, трябва ти неговото желание за живот. Разпали го и го опознай!
 • Как точно?
 • Влез в роля. Представи си че си силна и огнена натура, която има желание да гори през деня, през седмицата, през годината …
 • Магьосник: Кога ще започна да уча за Магьосница?
 • Вече започна …Огънят дава сила на действието, защото е захранен от мощно намерение.
 • Какво е намерение, Хермес?
 • Асо чаши: Любов, която ражда!
 • Пак започна с метафорите!
 • Не е възможно да се говори за силата на Живота и Вселената по друг начин. Слепите хора, които създават обществото със социален живот не създават думи, които мога да обяснят това, което те дори не  си представят, че съществува.
 • За Намерението ще говорим на следващата ни среща. Нека повторим това, което ще упражняваш през тази седмица:
 • Упражнявай тялото си
 • Прощавай преди всяко ядене, за да разчистиш място в сърцето си
 • Упражнявай чистота на ума като влизаш в състоянието на човек, който току що е роден
 • Упражнявай огъня като влезеш в ролята на воин, който винаги стига до победата с чест
 • Доста работа ме чака!

Гласът на Хермес прогърмя в тишината и я накара да подскочи:

 • Никога, никога не говори за Магията като за работа! Работата се върши от Раби! Магьосникът е свободен човек, защото той може всичко и не зависи от никого.

Магията е начин на живот, който изразява уважение към Твореца и неговите създания! Магията е живот на моста между видимия и невидимия свят! Магьосникът твори в невидимия и управлява резултатите във видимия. Това не РАБОТА, която те поробва, а радост, любов, която те освобождава! Магьосникът не може да бъде изплашен, подчинен, контролиран, воден като овца. Той чувства, уважава, почита и използва с обич, сърцето на огъня, водата, въздуха и водата. Той е съзидател, умалено копие на Твореца! Той е осъзнал кой е неговият истински родител и какви отговорности носи това за него!